Нуждаем ли се от правна защита на интелектуална собственост и кога?

интелектуална собственост

Преди да изясним причините за наема на адвокат интелектуална собственост ще изясним какво точно се крие зад това понятие. Става въпрос за права върху определен вид труд, който може да бъде под формата на авторско право, художествено или литературно произведение, търговска марка, патент, дизайни или други изобретения, които са плод на вашите способности и умения. Когато има заявено такова право на собственост върху този труд и в някакъв момент има нарушение на труда ви то е очевидно, че може да се наложи да се предприемат наказателни действия срещу извършителя на неправомерното деяние.

Всеки адвокат ли може да осигури правна защита?

По принцип юристите се насочват към определен раздел от правото и се специализират по защита на дела, които могат да бъдат свързани със семейно и наследствено право, наказателни дела, корпоративна защита и други. Специален раздел са услугите, които се отнасят до защитата на интелектуалната собственост.

Когато ви предстои да изберете експерт юрист, който да потърси правата ви в случай на констатирано нарушение имайте предвид, че определено това би било ефективно само при:

 • Опит;
 • Утвърдени качества и компетентност;
 • Много добро познаване на материята;
 • Доволни клиенти.

И разбира се всичко това е лесно доказуемо на фона на неограничения достъп, който потребителите на Интернет пространството имат. Що се отнася до това да се подсигурят с отличен адвокат клиентите могат да се ориентират именно по броя на спечелените дела и осигурената защита що се отнася именно до осигуряване на взети адекватни мерки.

Обслужването от такива адвокати ви гарантира:

 • Достъп до професионална услуга;
 • Добра комуникация и предоставяне на насоки и съвети, които се отнасят до конкретния случай;
 • Персонален подход;
 • Оферта, която е съобразена със спецификата на казуса.

Експерта по интелектуална собственост е този, който би ви предложил реална защита, която да е законосъобразна и напълно задоволяваща правата ви като собственик на съответния труд.

Обхват от услуги

адвокат

Съществено е да подчертаем, че когато има редица обстоятелства, които се отнасят до интелектуалната собственост това, което е определящо е обхвата от услуги, които предоставят юристите. Светваме ви да се възползвате от консултантски фирми, които предоставят пакет от дейности, които са определящи за реализирането на вашите нужди и очаквания що се касае именно до:

 • Регистрация на всякакъв вид интелектуална собственост в Българското Патентно ведомство;
 • Подаване на заявки за регистрация в Европейката патентна служба;
 • Представителство пред различни институции;
 • Анализ и следене за сроковете, за които е издадено съответното разрешително за регистрация;
 • Защита при възникване на казуси, нарушаващи правата ви като собственик на патент, търговска марка или друг тип интелектуална собственост.

Не бива да подценявате конкурентите си, тъй като в над 60 % от случаите именно те посягат върху чуждо творение и се опитват да го представят като свое. Затова  на фона на всички оферти, на които навярно ще попаднете е необходимо да се инвестира в такива, които са комплексни.

Защита на интересите

Какво според вас означава термина „защита на интересите“. Всяко действие или бездействие от страна на трети лица може да предизвика финансови вреди. Когато не сте реагирали адекватно то това би могло да има сериозни последици върху труда ви. често се оказва, че конкуренти се облагодетелстват от възможността и си приписват чужди заслуги.

Момента на осъзнаване от правна услуга е във ваша полза. Необходимо е да подчертаем, че именно ролята на адвокатите се оказва навременно решение, което помага на много творци да си осигурят качествена защита на интересите. Защита от конкуренция, неправомерни действия и уронване на авторитета са само част от казусите, които биха могли ефективно да се справят адвокатите. Затова потърсете екип, който може да ви съдейства напълно и изцяло що се отнася именно до това да си подсигурят най-добри условия за ефективно опазване на интелектуалната ви собственост.

et49_@yj8l_ui