Същност на услугата смяна на водомер

водомер

Спецификата на услугата ремонт и смяна на водомери се изразява в това, че се самия процес е важно да бъде извършен от лицензирана фирма. Измервателното устройство подлежи на пломбиране и узаконяване, а такова може да осигури само оторизиран специалист. Информацията, която дават от https://hidro-start.com/smiana-na-vodomeri/ на своя сайт определено е полезна за онези от вас, на които им предстои да извършат подмяна на уреда поради проблем или морална остарялост. В какво се състои самата технология и принцип на работа ще разкажем накратко в днешната публикация.

Защо е необходимо смяната да се извърши само от лицензирани фирми?

Самото естество на ремонтната услуга не е кой знае колко трудемко и сложно дори за не толкова опитни водопроводчици. Технически се касае за свързване на уреда с входа на водопроводната инсталация. Смисъла на наличието на лиценз, който фирмата трябва да притежава се отнася най-вече до това да се осигури способност и оторизация за извършване на узаконяване на уреда и въвеждането му в експлоатация.

Приоритет за дружествата, доставчици на вода е да могат да осъществят контрол върху разходването на вода. За да бъде коректно и прецизно отчитането е редно да се приложи висококачествен уред, който би гарантирал оптимална ефективност. За да работи и отчита разхода на вода на абонатите друг момент е пломбирането и издаването на протокол, който показва, че услугата е извършена коректно и прецизно.

Лицензираните фирми са оторизирани да извършват следните услуги:

 • Да установяват наличието на повреди по водомерите;
 • Да демонтират устройствата;
 • Правят оценка за възможността за отстраняване на дефекти;
 • Да извършват анализи в лицензирани измервателни лаборатории за достоверното отчитане на уредите;
 • Да извършват монтаж;
 • Да пломбират;
 • Предоставят узаконяване на водомера след неговия монтаж.

Много е удобно да се използват услугите на лицензирани фирми, тъй като благодарение на тях абонатите успяват да си спестят доста усилия по отношение на ангажираност при изготвяне на документите за въвеждане в експлоатация и узаконяване на измервателното съоръжение.

Кога водомера е за смяна?

смяна на водомер

Няма как безконтролно да се премине към подмяна на уреда за отчитане разхода на вода. Действително има строги нормативни правила, съобразно които потребителите могат да използват водния ресурс, а дружеството доставчик да налага конкретни правила за отчитане, които са точни и коректни.

Водомера е смяна при някои от следните случаи:

 • Корозия;
 • Теч;
 • Прекалено дълъг период на работа;
 • По предписание на доставчика за обновяване на водомерите с по-нови с дистанционно отчитане;
 • Друг технически проблем и т.нат.

Невъзможно е обектите да използват вода за битови, производствени или индустриални нужди без да има монтиран законово водомер на входа на ВиК системата. Именно това налага извършването на инсталационни дейности и смяна, които да гарантират ефективност и удовлетворение, които са съобразени с техническите особености на измервателното съоръжение и неговите свойства.

Независимо от причините, които налагат извършването на този тип услуга е важно водомера да се подмени и узакони от лицензиран специалист. Обикновено това са фирми, които осигуряват отлични качествени характеристики и създават условия за подобряване ефективността и удобството при използване на този важен енергиен ресурс.

Специфика и етапи

Споделихме, че самия процес не е толкова трудоемък и дори водопроводчици без кой знае какъв опит биха могли да се справят с поставената им задача. Съществен момент в случая е безпрецедентното спазване на етапите за извършване на подмяната и изготвянето на всички онези придружаващи документи, осигуряващи самото узаконяване и въвеждане в експлоатация на съоръжението.

Предвид факта, че се касае за уред, който е свързан с коректното отчитане на разхода на вода е важно да споделим, че има няколко ключови етапа, посредством които можете да разчитате на качествено и прецизно извършена услуга. Те се отнасят до:

 • Издаване на предписание за смяна поради дефект или инструкция за подновяване на уреда от доставчика на вода;
 • Предложение за конкретни видове водомери, които са одобрени от доставчика;
 • Спиране на водата в имота;
 • Издаване на протокол, в който се описват причините за извършения ремонт, номера на водомера и пломбата, която е била поставена на съоръжението;
 • Почистване на тръбите, към които се свързва измервателното съоръжение;
 • Монтаж на нов уред;
 • Тестване за течове и коректна работа;
 • Поставяне на пломби;
 • Узаконяване чрез изготвяне на протокол в три екземпляра, в който точно се описва вида, марката и номера на водомера, номера на новата пломба както ден и час, в който е извършена процедурата.

Ангажимент на фирмата, която извършва инсталационната услуга е да придвижи документите до административната структура на доставчика на вода. По този начин се завеждат данни в системата на дружеството и отчитането на водата вече се извършва по новомонтирания водомер.

Използвайки услугите на лицензирани фирми абонатите си спестяват доста нерви, главоболия и разходи. Бързо, качествено, с гаранция както за самото измервателно съоръжение и работата на монтажа лицензираните фирми се справят експедитивно с провеждането на смяната и узаконяването. Така можете да разчитате на използване на воден ресурс напълно законово и съобразно договорните ви отношения с доставчика.

et49_@yj8l_ui