Монтиране на нов водомер – съвети и полезна информация

Колкото и добре да работи един водомер то е неизбежно да настъпи момента, който да изисква неговата подмяна. Никак не е малък процента на домакинството от София, които не подозират, че водомерите, които ползват за битови нужди имот нужда от смяна. Питате се какви са причините за това? Една от главните и водещи е тяхната амортизация. Вярната служба от над 15 години идва да покаже, че имате нужда от нов водомер, тъй като с годините отчитането може да бъде вече доста некоректно. И ако отклонения от 1-2 кубика почти не се забелязват от домакинството то 10 или повече вече показват за проблем, който изисква спешно решение. с днешната публикация ще ви дадем малко насоки за това как да се справите с този вид аварии и на кого да ги поверите за изпълнение. Не, няма нужда да го правите сами въпреки уменията и сръчността ви. Има строги изисквания за смяната на стар и монтиране на нов водомер, така че е добре да се съобразите с тях.

Как да сме сигурни, че водомера не отчита коректно

Няма как да установите дали водомера работи правилно или е извън норма ако не се увеличи значително количеството на обичайно ползваната вода от домакинството ви. Единствено компетентните и оторизирани лаборатории по метрология могат да установят дали водомера е изправен или не. Така, че ако сте ползвали вече над 15 години измервателния уред вероятно е настъпил момента да помислите на нов. В своята практика дружеството доставчик, снабдяващо домакинствата от София и областта залага поетапно монтиране на нови водомери с оглед коректно обслужване и намаляване на загубите.

Тъй като София и областта е доста голям периметър на обслужване от Софийска вода АД, а абонатите са милиони се досещате, че няма как служители да обхванат целия регион и да подменят водомери на всеки нуждаещ се от нов. За целта има строга организация, с която се възлага на лицензирани ВиК фирми от областта да провеждат всякакъв вид услуги, които касаят уредите отчитащи потреблението на вода:

  • Установяване на проблеми с точното измерване на водата;
  • Препоръки за ремонт, ако уреда е сравнително нов;
  • Извършване на услугата монтиране на водомери София както за новостроящите се сгради така и старо строителство;
  • Подмяна на водомери с доказана неизправност или морална остарялост поради дълъг експлоатационен период и т.нат.

За да се установи като неработещ е важно да имате предвид, че се нуждаете от професионалист, който да установи това след извършване на диагностика на уреда.

Стъпки за монтаж на нов водомер

В зависимост дали тава въпрос за новострояща се сграда в София, в която тепърва ще се монтират водомери или пък ще се отстранява стар и на негово място ще бъде поставен новичък етапите и стъпките, които ще извършат лицензираните водопроводни екипи са следните:водомер

  • Свързване на водомера към водопроводната инсталация на всяко домакинство (за нови водомери), тестване, изготвяне на протоколи за узаконяване и поставяне на пломба;
  • Демонтиране на стар водомер;
  • Изготвяне на протокол с причина за отстраняването ми, номер на отчитащото устройство и премахнатата пломба;
  • Почистване на водомерните вход и изход;
  • Монтиране на нов, утвърден от дружеството доставчик нов водомер;
  • Тестване и въвеждане в експлоатация чрез изготвяне на документ, в който са вписани сериен номер на водомера, марка модел и номер но новопоставената пломба.

В общи линии това очаква домакинствата от София, които ще ползват услугата монтаж на нов водомер. Стойността на ремонтната дейност е за сметка на абонатите и тя варира средно между 30 и 40 лева в зависимост от сложността и достъпа до водомерната шахта. Важно е да имате предвид това, че само лицензирани професионалисти могат да бъдат ангажирани с такъв вид ВиК услуги.

et49_@yj8l_ui