Що е то бетон?

строителство

Представата ни за бетона като строителен материал вероятно се сформира от това, че познаваме някои основни обекти, в които той се явява основна суровина. Панелните блокове, фундаментите за тухлените жилищни сгради, изграждането на мостове и язовирни стени  както и много други. Ако обаче трябва да бъде дадено конкретно определение за това що е то бетон можем да обобщим в няколко думи – композитен материал, който се получава от втвърдяването на бетоновата смес. В основния състав на бетона влизат съставки като цимент, вода, чакъл, пясък, натрошен камък. Когато бетона е в полутечно състояние той се нарича бетонова смес. Два след като премина процеса на втвърдяване говорим за бетон.бетон

Когато се изграждат строителни съоръжения и всякакви видове сгради друг основен свързващ материал, който си партнира с бетона са стоманените армировки. В зависимост от различните приложения на тези детайли задължително се прави такава конструкция с оглед да се повишат качествата на създадената композиция. Стоманата и бетона често срещаме като стоманобетонни блокове, които се използват като готови елементи в направата на жилищни или друг вид сгради. Освен стомана в такива бетонови елементи могат да бъдат влагани  и полимерни материали, които създават още по-високо ниво на устойчивост е здравина.

Освен тези основни съставки и материали, които влизат в основата на бетона се използват и така наречените свързващи вещества. Тяхната характеристика, количество и състав се определя от това какво ще бъде приложението на бетоновата смес и на какво натоварване ще бъде подложено. Част от такива свързващи и подобряващи нивото на якост, опън и натоварване съставки са минералните добавки от шлака, пепел, глинести шисти, млян варовик и други. Имайте предвид, че създаването на строителната смес е изключително сложен процес, който подлежи на непрекъснат контрол. Ясно е, че след като носи прозвището за един от най-здравите строителни материалите логично изискванията на предприемачите в сферата към този основен компонент да са високи.

Върху устойчивостта на бетона влияят редица химични процеси, които ежедневно протичат в околната среда и са част от климатичните промени. За да устои с векове на вятър, ерозия, разрушаване бетона наистина има невероятно висока отговорност. Именно това прави производителите на такава строителна смес максимално ангажирани към това да спазват инструкциите и правилата за производство на такава смес, която да отговори на всички критерии за здравина, якост и други показатели. Затова строгото контролиране на влаганите добавки, дори на онези с минимален процент участие се извършва съобразно строги правила. Само така се гарантира здравина на сградите, в които живеем и съоръженията, които използваме ежедневно като инфраструктурни проекти.

 

et49_@yj8l_ui