Добра инвестиция ли е изкупуването на земеделска земя?

изкупуване на земя

Инвестирането в недвижими имоти се разглежда като една от най-сигурните възможности да запазите парите си по време на инфлация. Днес обаче ще разгледаме като такава не покупката на апартамент, търговска площ или склад, а земеделските земи. Земята е ресурса, който осигурява прехраната на едно население и именно поради това всяка една страна я разглежда като национално богатство. Но знаем ли как да я управляваме и има ли смисъл да инвестираме? Обявите, на които попадаме за изкупуване на земеделски земи ни навеждат на мисълта, че действително има смисъл да се направи една крачка към подобен тип капиталовложение. Несъмнено ако сте намерили подходящите като параметри плодородни земи то доходите от продукция или рента със сигурност биха били наистина много по-приемливи от това да влагате парите си в банкови депозити. Всеки добър финасист би определил постъпката ви като правилна и изкупуването на земи е вариант, с който не просто ще предпазите парите си от евентуални бъдещи загуби, но и печалбите ще са повече от задоволителни.земеделска земя

Пазара за земеделска земя като че ли се поуспокои и ги няма онези твърде високи и нереални суми, които собствениците искаха да получат за своите имот. Днес има логично определяне на пазарната цена на имота и в крайна сметка това е добре дошло както за самите инвеститори, така и за продавачите, които знаят каква е максималната цена, която могат да получат.

Можем даже да кажем, че масовото изкупуване на земи премина и днес пазара е доста по-стабилен. В определени райони дори вече няма и земя за продажба, тъй като собствениците или са я продали на арендатори и инвеститори, или пък сами си я обработват. Но имайте предвид, че да вложиш парите си в земеделски земи е голяма отговорност. Ако се доверим на статистическите данни то ще видим, че не са малко и пустеещите земи, които са оставени на произвола. Причините за това са от различен характер, но основната е в неразбирателство между наследниците за формата на стопанисване или продажба. От гледна точка на това да е използват всички дивиденти, които една земеделска земя предоставя Държавата подпомага стопаните, които я обработват с цел подобряването на това национално богатство. Така, че ако имате земя, но не знаете какво да правите с нея по-добре я продайте на хора, които могат да извлекат всички положителни качества от обработката ѝ. Ако пък сте инвеститор и искате да спечелите от изкупуването на земя първо помислете как да управлявате този ресурс.

et49_@yj8l_ui