На какви изисквания трябва да отговарят водачите за да придобият категория С?

шофьорски курсове

За да можете да преминете обучение при някои от предлаганите видове шофьорски курсове е важно да се спазват определени условия. Законодателните промени не разрешават на лица под определена възраст да могат да управляват моторни превозни средства. Освен годините друг показател е също така и наличието на други видове курсове за шофьори, които водачите трябва да притежават. Това гарантира, че шофьорите имат нужната квалификация за да продължат към следващото ниво на обучение. днес ще ви запознаем с изискванията за категория с, както и това на какви условия трябва да отговарят водачите, за да могат да се запишат и преминат своето обучение. Както всеки любител шофьор знае за да има възможността да се запише на курс трябва да има навършени 17 години и 9 месеца. Това е задължително условие за да станете шофьори на лек автомобил. Тъй като критериите за останалите по-високи нива са логично по-взискателни по отношение на стаж и възраст то определено изискванията тук са доста по-големи. За да запишете курс от категория С минималната възраст, на която трябва д аса водачите при записването 21 години.  Тъй като това е първата от серията професионални категории няма как да не се изисква по-високо възрастово ограничение, което на практика да гарантира самосъзнание и по-висока отговорност на водачите. В крайна сметка нова да шофираш тежкотоварен автомобил си и изисква не просто да можете да натискате педалите и да въртите категория Сволана, а също така да имате и индивидуални лични качества. Освен възрастовото ограничение, че не могат водачи под 21 години да управляват моторни превозни средства над 3,5 тона каквото е законовото изискване за моторните превозни средства, има още няколко елемента, които ще подчертаем. Задължително изискване за тази Ц категория е кандидат курсистите да имат и придобита категория В. това е едно много важно условие, тъй като за да шофирате тежкотоварно моторно превозно средство задължително трябва да докажете, че имате опит в шофирането на лек автомобил до три тона и  половина. Всъщност това са двете основни за записване  изисквания за категория с. Водачите получават възможност не само да шофират личните си автомобили, но и да извършват професионални услуги, когато притежават в шофьорската си книжка абревиатурата „C“.

Разликата между категорията Б и Ц е не само в тонажа на превозното средство, което се управлява. Всеки водач, който е придобил любителската категория си спомня, че представя медицинско свидетелство за своето физическо състояние. При категория С обаче се изисква още един специфичен документ, който дава право на водачите да управляват возило над 3,5 тона. Това психотеста, за който има доста противоречиви мнения в Интернет пространството. Реално това не е само документ, който гарантира, ме не страдате от някакво психично заболяване. Целта на преминаването на психотест е да се установи дали притежавате нужните умения и способности за реакция при евентуални сериозни изпитания и ситуации. Изключително важно е да сте стабилни, уравновесени и да действате адекватно. Това е фактор, който може при инциденти да спаси човешки живот.  Затова колкото и да е досадно това обучение за водачите и курсистите то е важно изискване, което задължително се предоставя към набора от документи.

Ако трябва да направим обобщение на изискванията за категория С то те ще бъдат следните:

  1. Курсистите да са навършили 21 годишна възраст и да докажат това с документ за самоличност.
  2. Да притежават шофьорски курс категория В и разбира се, като доказателство за това е свидетелството им за правоуправление, в което е посочена абревиатурата на тази категория.
  3. Задължително да имат завършено минимум основно образование, което се конкретизира с диплом за притежаваното.
  4. Да са физически и психически здрави и успешно да са преминали така наречения психотест.

Това са документите, които трябва да подготвите за да се запишете на шофьорски курс за професионалната категория С. по отношение на обучението имайте предвид, че като времетраене то не е толкова дългосрочно както при В курса за шофьори. Тук по-малък е хорариума от часове за теория, тъй като вече сте се запознали подробно с правилата за движение по пътищата при предходното си обучени и сте доказали на изпита, че успешно сте усвоили материала. Несъмнено когато става въпрос за тежкотоварен автомобил тук неговите особености и специфики не са за подценяване. Именно поради това законодателя е предвидил 14 часа теоретичен материал, на който курсистите се запознават с параметрите на превозното средство и неговото устройство. Усвояването на материала при този модул е съществен критерии за да могат водачите дакатегория С преминат обучение в практиката. След като приключи модула теория всеки курсист полага вътрешен  и външен изпит върху предадения материал. Изпитите са в тестова форма и се състоят от 30 въпроса. За всеки един от тях те получават определен брой точки. Това, което трябва да знаете като изискване за преминаването на успешен тест е, че не бива да имате повече от девет(9) наказателни точки. При повече от допустимите курсистите следва да се явят на поправителен изпит.  Следва практическия модул, който тук се с хорариум 20 часа. Както и при останалите курсове за шофьори изискванията и при категория С са за първоначално управление на полигон и след като инструкторите установят, че се справяте добре с маневрите влизате и в интензивния градски трафик. Обучението и в градски условия приключва с изпит. Успешно положения пред изпитна комисия от ИА Автомобилна администрация ви дава право да управлявате тежкотоварен автомобил. Така допълвате и още една абревиатура към своето свидетелство за правоуправление и освен В вече притежавате и С.

Всеки курс за шофьори е една възможност за водачите не само в личен, но и професионален план. Затова приемайте това обучение като шанс да бъдете по-добри, но и по-отговорни. На практика като всеки друг платен курс и тук можете да си платите, да научите теоретичния и практическия материал и да се превърнете в шофьори със съответната категория. Но най – важно е да проявите отговорност към себе си и останалите участници в движението за да се предотврати ежедневната война по пътищата. Пожелаваме Ви успешно и безаварийно шофиране!

 

et49_@yj8l_ui