Специфика на шофьорски курс категория D1

За доста кандидат шофьори разделението на шофьорските курсове на подкатегории е непонятно и объркващо. Всъщност законодателните промени, които навлязоха от 2013 година по отношение на категориите шофьорски курсове се оказаха не добре разбрани от кандидатите. Реално това обаче дава възможност на водачите да управляват различни превозни средства в зависимост от тяхната максимална маса и брой пътници в превозното средство. Днес ще разгледаме спецификите на категория Д1. Това е форма на обучение за водачи, които желаят да управляват превозно средство, в което се возят не повече от 16 пътници, ведно с водача. Това са на практика малки автобуси или микробуси, при които дължината на превозното средство не надвишава 8 метра. Но защо категория Д е разделена на Д и Д1? Именно заради самото превозно средство. Това дава възможност на по-млади водачи, които са навършили 21 години да могат да шофират превозни средства от категория С, но пък не могат да качват повече от 8 души. Реално погледнато много междуградски превози се извършват с малки автобуси и за да може шофьора да вози 15, а не 8 лица трябва да притежава свидетелство за правоуправление категория d1. Звучи объркано, но когато имате книжка категория В, изкарали сте курс и от категория С, следващото ниво е да можете да извършвате пътни превози. А началото на това обучение е всъщност именно категория Д1. С обучението си в този шофьорски курс водачите придобиват компетенции по отношение не само на превозното средство, а и на това да могат да носят отговорност за хората, които превозват от точка А до точка Б.категория Д1

Независимо от вида на категорията за която ще бъде проведен курс,фактора, който е най-важен е водача да има адекватно, спокойно и уравновесено поведение на пътя. Категорията д1 е част от така наречената група професионални шофьорски курсове. Тук водачите не просто шофират, а могат да се посветят в шофьорската професия. Не са малко предприемачите, които купуват такива пътни микробуси или малки автобуси, с които извършват транспортна дейност. Водача задължително трябва да притежава съответната категория и да спазва правилата за товар и габарити на превозното средство.

Самият курс от категория d1 се състои в теоретично и практическо обучение. Задължително условие преди да се запишете на такъв курс е да имате свидетелство за управление категория С и навършени 21 години. Психическата годност на водачите също е критерий и те преминават такъв изпит на всеки шест месеца, а не само при получаване  на съответната категория шофьорска правоспособност.  Изпит по теория не се предлага, но практическия изпит е с продължителност 45 минути.  Задължително курсиста преминава определени фигури на полигон, маневри свързани с паркиране, слизане и качване на пътници, правят се различни ситуационни игри, в които се определя и поведението на шофьора. След полигон задължително се провежда и изпитване в натоварен градски трафик. Важно е изпитващия да се убеди в отговорността на курсиста и неговите адекватни реакции на пътя.

Повечето кандидат шофьори за пътни превози директно записват курс от категория Д, но тук за да могат да управляват превозното средство има изискване за навършени 24 години. Така се оказва, че младите шофьори между 21 и 23 годишна възраст са ощетени от това условие и не могат да упражняват професията, която са избрали. Но ето, че законодателните промени дават шанс и те могат съвсем спокойно да трупат опит като успешно преминат курс категория d1 и по този начин могат да започнат работа като шофьори на пътнически автобуси или микробуси с дължина не повече от 8 метра и брой на пътуващите 15 души. Не толкова популярната категория обаче си има и своите привърженици и те са именно лица на възраст между 21 и 24 години, които са избрали да се посветят в тайнството на пътническите превози. Наистина не е много рентабилно да платите първо категория  Д1 и след това Д, но в крайна сметка ако от това зависи да си осигурите работа и професионална реализация наистина е добре да направите такава инвестиция. Обикновено много от работодателите с цел да подобрят уменията на своите служители предлагат професионално развитие и ако са доволни от вашата работа като водач с категория Д1 , те самите биха инвестирали в това да изкарате след навършването на изискуемите години и категория Д. Не подценявайте шофьорската професия. Има сектори,в които е задължително да притежавате правоспособност за дадена категория. Това не само може да даде възможност за реализация в професията, но и за доста добри доходи.автобус

При записване на курс от категория d1 важат същите правила и съвети по отношение на това да се избере школа и инструктор, които предлагат качествено и съобразено с нормативната уредба обучение.  Всеки бъдещ шофьор на моторно превозно средство, с което ще се транспортират пътници трябва да знае, че носи огромна отговорност за техния живот и здраве. Пътни инциденти не са изключени и никой от нас не е застрахован от такива, но в крайна сметка как ще се развият нещата и дали шофьора ще може адекватно да овладее превозното средство, зависи изцяло от неговата подготовка. Затова, ако сте напълно убедени, че можете да поемете тази отговорност на плещите си и сте уверени, че това е вашата професия още сега изберете инструктор или школа, в които да проведете обучението си за шофьор категория Д1.

При записването на курс от тази категория си подгответе следните документи: свидетелство , доказващо завършен курс и правоспособност от категория С; лична карта, удостоверяваща вашата самоличност; две снимки в паспортен формат за досието Ви, което се прави от автошколата; удостоверение за преминат психо тест; друг задължителен документ, който се изисква в оригинал и копие е свидетелство за завършено образование. Не се допускат до курс лица, които нямат завършено основно образование. Още при записване на курса тези документи се изискват в списък от инструктора и школата. Заплащането на таксата е според тарифата на автошколата и в зависимост от това дали в нея са включени изпитните такси или те подлежат на допълнително таксуване.

et49_@yj8l_ui