Правилния и регламентиран транспорт на горивата е в основата на безопасната им доставка до потребителите

транспорт

От жизненоважно значение за социалното и икономическо развитие на една страна е транспортната дейност. Това реално създава размера на Брутния вътрешен продукт. Един от съществените проблеми, които днес стоят пред човечеството е изчерпаеми ли са тези енергийни източници и какво причиняваме с тяхното използване върху околната среда. Безспорно за да се развива икономиката на страната ни е много важно каква е нейната инфраструктура и качествени ли са използваните течни горива за ефективното осъществяване на транспортната дейност. Битовото потребление на тези горива заема доста висок дял, тъй като този енергиен източник се използва не само в транспортната дейност, но също така за отопление, в земеделието и в промишлеността. Страната ни последните години успя да постигне изключително високи резултати по отношение на това да отговори на европейските норми за развитие, използване и транспортиране на горивата. Това е обща харта, която гарантира безопасното използване на енергийния източник както и отговорността, която носим като потребители по отношение на транспортирането на горивата.горива

Едно от основните изисквания на Наредбата за превозването на горивата и тяхната безопасност е използването на специализирани цистерни. Като се има предвид, че товара е лесно запалим и освен това нежелан разлив може да доведе до изключително сериозни проблеми при попадането в почвата и водоеми, мерките за сигурност, които се взимат при горива транспорт са много високи. За да извършват такава транспортна дейност на територията на страната и в Европейския съюз фирмите, осъществяващи транспортирането на течните горива задължително притежават лиценз за съответната дейност.

Устойчивия растеж на много икономически сектори зависи изцяло от навременните доставки на горива. Затова и самата дейност транспорт и доставки е с висок приоритет за страната ни.  Фирмите, които извършват транспортирането на тези опасни товари спазват едни от най-високите изисквания, гарантиращи безопасността на водачите, както и това на околната среда. Независимо от вида на транспортираните горива и какво е нивото на тяхната опасност при разлив или запалимост, отговорността на компаниите, които са лицензирани да извършват такива услуги са свързани с голяма отговорност. Цистерните, в които под специален режим горивата се доставят подлежат на контрол не само от държавни, но и от частни институции. Задължителните системи за проследимост, както дори скоростта, с която се предвижват транспортните средства са част от общите правила, които спазват фирмите в този сектор. Критериите и изискванията към водачите, които извършват такава дейност са изключително високи. При транспортирането на горива са важни не само физически способности и технически умения, но и висока дисциплинираност и отговорност от страна на наетите шофьори. За да гарантира безопасни доставки и транспорт на горива в цялата страна Дизелор провежда периодични обучения за своите служители.

et49_@yj8l_ui