Иновациите и българското образование.

Open book

В последните години се води невероятна борба за повишване качеството на обучение в българските училища и връщане на интереса на младите хора към знанието. Това ще е труден процес, който трябва да се осъществява бавно и методично и няма как да очакваме бързи резултати. Тази година бе подета инициатива, която звучи добре, но все още не е напълно ясно калко ще бъде ефективна. Имайки предвид подготвеността на преподавателите, по-скоро ще е една добра идея, която няма да може да се осъществи или поне не точно сега.

Става дума за иновативните учлища. Защо е необходимо едно училище да иска специално разрешение да използва нестандартни методи на обучение и да се кичи с някакви опредления, вместо да се приложи всяка една добра идея или водеща успешна европейска тенденция веднага. Всичко в българското училище е остаряло – и методите, и учебниците, и разбиранията, и базата, всичко. Не е реално да си мислим, че всичко това ще се промени за една нощ като с вълшебна пръчка. Свидетели сме, че от години се говори за промяна и досега не сме видели подобно нещо.Open book

Като добра практика можем да посочим начина на работа на преподавателите в Американо английската академия, които нямат етикета иновативни преподаватели, но техните възпитаници демонстрират отлична подготовка и стабилни знания.

Иновативните училища, които ще претендират за този етикет през следващата учебна година трябва да гарантират високо качество на обучението, чрез внедряване на нетрадиционни иновативни методи в преподаването на знания.

Управлението на учебното заведение, учебния процес и средата да бъдат оформени по съвсем нов начин. Учебното съдържание да се поднася с помощта на модерен подход и достъпен начин.

На тези училища ще им позволено да изпозват всякакв иновативна техника, която да подпомогне ученето, могат да провеждат учебните часове с различна от традиционната продължителност и на различно от учебната стая място, с цел да се създаде творческа обстановка.

Повече информация: American School Sofia

et49_@yj8l_ui