Видове слънчеви колектори и тяхното предназначение.

Слънцето е невероятно силен източник на енергия, а слънчевата светлина е най-големият възможен източник на топлина и електричество. Въпреки че част от тази енергия се губи докато слънчевите лъчи достигнат повърхността на земята, поради атмосферата на земята и облаците, които разсейват светлината, тя е достатъчна да задоволи нуждите от електричество на цялото земно кълбо.7

Прогнозите са, че през 21 век соларната енергия и слънчевите колектори ще стават все по-популярна алтернатива на конвенциалните горива, като източник на енергия необходима за битови нужди. Слънцето е неизчерпаем източник на енергия, а генерирането ѝ не замърсява околната среда. При производството на топлинна енергия от слънчеви колектори не се отделят парникови газове или други химикали като живак, арсений и серен диоксид.

Два основни вида колектори се използват за генериране на топлина от слънчевата светлина: плоски и вакуумни слънчеви колектори. И двата вида слънчеви колектори се нуждаят от голямо пространство и подходящи метеорологични условия. Например, за да задоволи нуждите на едно семейство е необходим точно определен модел слънче колектор, който ще покрие нуждите за топлавода.

Плоските слънчеви колектори се състоят от черна метална плоча, която е покрита с един или два слоя стъкло, което се загрява постепенно от слънчевата светлина. Тази топлина се предава на въздух или вода, които играят ролята на проводник. Топлината може да бъде използвана директно или да се съхрани в друга среда. Плоските колектори се използват най-често за източник на топла вода или за отопления. Плоските слънчеви колектори обикновено загряват водата до температури между 65 и 90 градуса по целзий.

Вакуумните слънчеви колектори са доста по-ефективни и предпочитани. Благодарение на цилиндричните си вакуумни тръби тези колектори поглъщат много по-голямо количество слънчеви лъчи, които преобразуват в топлинна енергия. Усвоената топлина се предава на водата в система, която бива използвана за битови нужди. Вакуумните колектори се разделят на няколко вида, но най-популярни са колекторите с термосифон и Heat Pipe тръба. Допълнителна информация за различните модели слънчеви колектори за топла вода и техните характеристики ще откриете на http://www.emde-solar.com/модели

et49_@yj8l_ui