Как да подготвим земята за сеитба?

От хилядолетия насам сред най-важните стъпки за добра реколта е именно предварителната обработка и подготовка на почвата. Без това действие всичко би могло да се обезсмисли. Неслучайно сред най-важните изобретения на човечеството се нареждат инструментите за оран, които са известни като плугове. Те съществуват много преди човекът да открие, че може да използва дори впрегатни животни.
06Плуговете са устройства, които се използват за цялостна подготовка на всякаква земеделска земя за засяване и засаждане на всички култури, отглеждани от човека. Плугове се появяват веднага щом се появява и земеделието. Точно това е и причината да се счита, че това е сечивото или инструментът, чието значение за човечеството е сравнимо с откриването на електричеството. У нас първите плугове са наричани рало и са били направени от дърво. Първоначално се е използвала човешка сила, а по-късно се приспособяват плугове, които да бъдат теглени от биволи и коне. Доста по-късно се появяват първите парни трактори, които могат да теглят огромните първоначално чугунени, а по-късно и стоманени плугове. Основната разлика между плуговете и ралата е материала, от който са направени. Категорично плуговете са по-модерното средство за подготовка на почва.

Нещо повече, днес има плугове, които реално са връх на технологичната мисъл. Причина за бума в производството на този вид селскостопанска техника е както това, че земеделието е сериозен и доста мащабен бизнес, който изисква постоянен технологичен напредък, така и вредните влияния, които имат по-старите модели плугове върху земята. Въпросните противопоказания при разораването на почвите с цел подготовка се състоят в ерозията, която се наблюдава при една по-дълбока оран. Ето защо в момента се разработват плугове, които позволяват много по щадяща и плитка оран, която отново позволява по-лесното засяване и развитието на устойчива коренова система на новите растения. Освен технологиите, щадящи почвата, плуговете, които се произвеждат са все по иновативни и ефективни за управление.

Ако искате бързо, качествено и безопасно за почвата да обработвате вашите земи, то най-добре разгледайте и изберете подходящите за вас плугове с марка MASS от http://mass.bg/.

et49_@yj8l_ui