Откриване на скрити течове с термокамера и специализирана техника

скрити течове

Откриването на скрити течове наистина може да се окаже решаващо за предотвратяването на по-сериозни аварии и щети върху имуществото. Ако установите, че сметките за вода, които сте плащали през последните няколко месеца драстично се увеличават то имате повод за сериозно притеснение. Много от клиентите на ВиК дружествата предприемат първо стъпка по проверка а измервателния уред. Често обаче се оказва, че водомера си отчита напълно коректно, но има друга причина за високите сметки за вода, които плащате. Скрития теч е проблем, при който водата изтича някъде в инсталацията, но тъй като минава през измерващия уред то се отчита като разходено количество. И ето, че следващата стъпка, която е нужно да се направи е да се предприеме действие по търсене на специалисти, които да разполагат с техника, подходяща за разрешаването на възникналата авария. Няма как да не локализираме търсенето на водопроводчици в района, в който се намира имота със скрития теч. За столицата и региона например правилното търсене в мрежата може да бъде скрити течове откриване София. Така ще попаднете на фирма, която да може да предостави висококачествени технологии, които не само ще спестят време при намирането на теча, но и ще бъде локализирано мястото на пукнатината и именно там ще се извърши съответния ремонт.водопроводчик

Откриването на скрития теч е доста практично. Тук наистина имате нужда от опитни специалисти, тъй като с прилагането и използването на инфрачервена техника се намира точното място на аварията. Нейното отстраняване става с къртене, но идеята е щетите да бъдат минимални, а не както по традиционните начини да се събарят плочки и облицовки докато се открие източника на теча. Не бива да се подценява откриването на течове, тъй като  тази задача ще минимализира разходите по ремонтните дейности. Ако теча не  е видим, но пък има предположение от къде може да е причинен то специалистите по откриване и отстраняване на такива проблеми директно се заемат с възложената им работа.  Но ако ВиК инсталацията е по-сложно конструирана и няма как само с предположение да се стигне до спуканата тръба или връзка то използването на специализирана техника за откриване на скрити течове е задължително условие. Термокамерите са доста популярни пи работата на фирмите, които предлага водопроводни услуги, ремонти и отстраняване на аварии. С тяхна помощ драстично се намаляват щетите по ремонтирането и възстановяването на системата.

Доверете се на водопроводчици и фирми, които са надеждно оборудвани и разполагат с термокамера, оборудване и техника, която до подпомогне отстраняването на скрити течове.

et49_@yj8l_ui