Предимството да използваш митнически услуги при внос и износ на стоки

митническо представителство

Услугата митническо агентиране и представителство през последните десетина години стана доста популярно у нас. Ролята на фирмите предоставящи такива услуги е изключително важна, когато се касае за внос и износ на стоки. Самата специфика е в това, че митническото агентство спестява страшно много време на търговците и от тук се намаляват значително и разходите, които се плащат при напускането или влизането на един товар в страната. И тъй като е необходимо детайлно познаване на митническото законодателство наистина е определящо да разполагате със сигурен и надежден партньор, който да ви съдейства за обмитяването, освобождаването и документалното оформяне на пратките. В пакета от митнически услуги, които се предлагат от Униспед са оформянето на документи по транзити, осъществяването на временен внос, складиране, експорт, унищожаване на стоки, попълване на декларации,, оформяне на всякакъв тип митническо документи.митнически услуги

Когато ви предстои износ на товар, който преминава през страни нечленки на Европейския съюз задължително търговските и транспортни документи следва да бъдат придружени от правилно оформени митнически документи. Това гарантира, че стоката е преминала съответния контрол, притежава пакета от сертификати и документи и може да премине неевропейската граница. Строгия контрол изисква надлежно и коректно оформяне на всеки износ и внос, съобразно нормативните актове на всяка една държава. Именно затова търговците имат нужда от партньор, който да им спести време и вместо тях да извърши митническото представителство.

Тъй като голяма част от документите се подават онлайн и има специално разработен софтуер за работа с Агенция Митници не всеки може да предлага такива митнически услуги. Митническите агентства са представители, които осъществяват електронно подаване на пакета от изискуеми декларации. По този начин услугата е максимално ефективна и бърза, което дава възможност на търговеца да не се бави с оформлението на документалната част по вноса или износа. Ролята на митническите услуги е да се спести време, без редене на опашки, без излишни такси и други отежняващи обстоятелства. А за международните търговски отношения използването на такова представителство действително от огромна полза.

Митническите агентства осъществят прекия контакт с държавните служители. Така, че по този начин се избягват и корупционните практики, с които страната ни ежедневно се бори. Именно поради това, че самите търговски компании не контактуват пряко с представителите на Агенция Митници се елиминират и всякакви схеми за изнудване от страна на служители. Изключителната коректност от страна на фирмите за митническо представителство е повод вноса и износа да се осъществява законосъобразно и контролирано. Правилния подбор на фирма за митнически услуги ще ви спести доста време, а също така и пари.

et49_@yj8l_ui