Как да възстановим отнети точки

tochki

От началото на 2013 година влизат в сила нови правила, които водачите на моторни превозни средства трябва да спазват във връзка с отнемането на точките от контролните им талони. Изрично законодателя е фиксирал списъка с нарушенията и това какви точки се отнемат за всяко от тях. За съжаление не всички шофьори са толерантни на пътя и не спазват правилата за движение. Това е на първо място опасно и при всички положения се стига до пътен инцидент.

За неспазване на скоростта определена по закон за движение в определени участъци може да Ви коства освен глоба, така и отнемане на точки. Употребата на алкохол и други упойващи вещества също не остава безнаказано. По принцип водачите на леки автомобили при получаване на шофьорската си книжка се сдобиват и с контролен талон. Това е документ, който удостоверява броя на извършените Ви нарушения. Като начало имате 39 точки и от това как ще шофирате зависи дали ще успеете да ги запазите или пък не. Отнемането на точки може в един момент да стигне и до загуба на правоспособност. Затова законодателя е предвиди опция за възстановяване на тези от контролния талон. Това се изразява в курс, който кандидата следва да заплати при лицензирана да провежда такива фирма. Предлагаме в avtotest2000 възстановяване на отнети точки. Когато сте изгубили всичките си контролни такива то следва да върнете в шофьорската си книжка.  В рамките на шест месеца ако водача все пак реши да си възстанови правата като шофьор то трябва да преминете това допълнително обучение, което е придружено от изпит и едва след това да получите възстановяване на отнетите такива.

В avtotest2000 възстановяване на отнети точки се извършва по установения законов ред.  Вариантите са частично увеличаване на броят им, но не повече от 1/3 от първоначалният брой в контролния талон. Това както споменахме е след допълнително обучение, като тук не се държи изпит. Това възстановяване важи за водачи, на които броя на точките са намалели, но не са ги изгубили изцяло.  За да получите такава възможност трябва да удостоверите със съответните платежни документи, че нямате задължения, които не са платени в срок във връзка с наложените Ви наказания.

При avtotest2000 възстановяване на отнети точки и курса, който преминава се провежда съгласно учебна програма и документация, утвърдена от министрите на образованието и вътрешните работи.  Недопустими са преминаването на такива обучения за водачи, които изцяло са изгубили контролните си такива.

За да се запишете за такъв курс трябва да имате поне една точка в талона си, да е изминала поне една година от последното от avtotest2000 възстановяване на отнети точки, а също така да предоставите и документи които да Ви легитимират и да установят вашата правоспособност като шофьор- лична карта и шофьорска книжка.

et49_@yj8l_ui